Política de privacitat


POLITICA DE PRIVACITAT DE SERVER REGULADORES SL

Introducció

Gràcies per visitar aquesta pàgina web. El texte que té al davant explica que, com i per a que utilitzo la seva informació quan visita aquesta web, o sol·licita la prestació dels nostres serveis. La seva privacitat es important per a nosaltres, i mai farem un ús indegut de la información personal que ens confía. El convido a llegar detingudament aquests termes abans d’utilitzar el present lloc web, i a comunicar-se electrònicament amb nom de l’empresa SERVER REGULADORES SL

Aquesta política de privacitat s’aplica a la web de info@serverreguladores.com als serveis i productes oferts per el nostre centre. A tal efecte, i en les condicions que es recullen a continuación.

Mitjançant aquest lloc web no es recapten dades de carácter personal dels usuaris sense el seu consentiment, ni es cedeixen a tercers.

Aquesta política de privacitat es pot modificar en funció de les exigències legislatives o d’autoregulació, però li ho comunicarem mitjançant la pàgina web o per altres mitjans per a que coneixi les modificacions i continuar utilitzant els nostres serveis.

SERVER REGULADORES SL ha adequat aquesta web a les exigències introduïdes al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consel del 27 d’Abril de 2016 relatiu a la protección de les persones físiques (RGPD), així com amb la llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Imformació i Comerç electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals que ens facilitin será SERVER REGULADORES SL amb CIF , amb domicili C/ domicili, inscrita al Registre Mercantil de BARCELONA, al tom nº tom, foli nº foli, full nº full, inscripció nº inscripció.

Per a l’adecuada gestió en el tractament de les seves dades personals, SERVER REGULADORES SL, posa a la seva disposició el següent correu electrònic (email de l’empresa) mitjançant el qual es podrá dirigir per a resoldre qualsevol qüestió que precisi al respecte, o exercir els seus drets en els termes legalment previstos.

Finalitat del tractament

SERVER REGULADORES SL, pot tractar les seves dades personals per a les següents finalitats:

  1. Les dades de caràcter personal facilitats mitjançant els formularis de recullida de dades del lloc web www.tallertopografia.com, amb la finalitat d’atendre i tramitar adecuadament les consultes remeses i la informació sol·licitada.
  2. Poder oferir serveis d’acord amb els seus interessos, millorar la seva experiencia d’usuari i en el seu cas, per al tractament de sol·licituts, peticions, així com a enviar butlletins informatius.

Al lloc web no es realitzaran decisions automatitzades.

Quines dades tractem i d’on s’obtenen

Les dades tractades provenen de:

  • Dades facilitades pel propi interessat, mitjançant la cumplimentació dels formularis a tal efecte habilitats o mitjançant el nostre correu electrònic.
  • Dades derivades de la prestació dels nostres serveis.

Quin tipus de dades recaptem:

  • Nom i dades de contacte, com el seu nom i cognoms, DNI, dirección de correu electrònic, número de telèfon.
  • Dades patrimonials, dades bancàries.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades es: el consentiment. Quan ens dona el seu consentiment només la demanem en relació amb els seus usos específics de la informació personal quan es necessari i, si el necessitem, l’obtindrem per separat i deixarem clar que li estem demanant el seu consentiment.

Es necesària per al compliment d’un contracte: quan celebrem un contacte amb vosté, procesarem la seva información personal amb la finalitat d’acomplir amb dit contracte (es a dir, per a proporciona-li els serveis).

L’interés legítim del responsable del tractament.

Per al compliment d’una obligació legal (per ex: per a respondre un ordre judicial)

En cas de que l’interessat retiri el seu consentiment, SERVER REGULADORES SL no podrà tractar les seves dades.

D’igual forma, la legitimització d’aquest tractament es necessari per cumplir amb aquelles obligacions establertes per el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, així com amb la llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de l’Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Comunicació de dades

Durant el período del tractament no es fan comunicacions o se cediran les seves dades, llevat obligacions legals.

L’empresa accedirá a la cesió de les dades únicament a les autoritats en cas de que l’usuari haguès realitzat accions contràries a la Llei o incomplert el contingut de l’avís legal.

SERVER REGULADORES SL, no realitza transferències internacionals de dades.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals seran conservades el temps necessari per a la prestació del servei i acomplir la finalitat per la qual es van recollir, o mentre no es retiri el seu consentiment.

Posteriorment, les seves dades seran suprimides amb conformitat al que hi ha dispodat a la normativa de protección de dades el que implica el seu bloqueig, i estant disponibles solament a sol·licitud de Jutges i Tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Pùbliques competents durant el plaç de prescripció de les accions que poden derivar i, transcorregut aquest, procedirem a la seva complerta eliminació.

Drets dels interessats

Qualsevol interessat té dret a obtener confirmació sobre si a SERVER REGULADORES SL estem tractant dades personals que les impliquen, o no.

De la mateixa manera, tal i com queda previst al Reglament General de Protecció de Dades, les persones interessades tenen dret a:

  • Accedir a les seves dades: tenen dret a accedir i conèixer quines dades personals estem tractant que l’impliquen.
  • Sol·licitar la rectificació o supresió de les seves dades: en determinades circumstàncies, tindrà dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas l’informem que únicamentels conservem per a l’exercici o defensa de reclamacions tal i com queda previst al Reglament General de Protecció de Dades.
  • A la portabilitat de les seves dades: en determinats casos, tindrà drit a rebre totes les dades personals que li incumbeixen, i que ens hagi facilitat, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecánica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situación particular, tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades i an aquest cas, deixariem de tractar-les a menys que, per motius legitimament imperiosos, o al exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, tenen dret, en qualsevol momento, a oposar-se a l’enviament de publicitat per mitjans electrònics, i retirar el seu consentiment.

Podrà exercir els drets anteriorment descrits, mitjançant la sol·licitut escrita dirigida a SERVER REGULADORES SL al domicili C/ adreça, o bé enviant un correu electrònic a info@serverreguladores.com.

Finalment, en cas de que senti que els seus drets son vulnerats pel que fa a les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció dels seus drets, pot presentar reclamación davant l’Autoritat de Control en materia de Protecció de Dades competent mitjançant el seu lloc web: https://serverreguladores.com.