Els nostres productes

La nostra especialitat

Dins dels productes OEM, disposem de dos variadors dissenyats i desenvolupats per Server reguladores de velocidad S.L. A causa de la nostra dilatada experiència ens ha permès crear dos productes estàndard per al mercat, oferint les millors prestacions amb el menor cost possible. A continuació, podrà llegir detalladament les corresponents especificacions i manuals per a més informació. Si ho precisa, podem assessorar-li en el procés d’implementació i posada a punt.

Control numèric

Aquest producte és un variador de freqüència unit a un control numèric d’entrada monofásica i sortida trifàsica per al control d’un eix.

L’equip permet el control d’un motor trifàsic fins a 8 Amps per fases de forma remota, mitjançant control escalar amb variació de freqüència/tensió. El sistema permet controlar, supervisar i protegir el motor enfront de qualsevol reacció anòmala de la maniobra.

El variador de freqüència funciona en llaç tancat, mitjançant la lectura d’un encoder Hall incorporat en el motor, integrant al seu torn un control numèric per a l’accionament de portes o altres elements.

És ideal per tenir un control de magatzems i tancaments de portes i barreres.

Descarregar informació tècnica:

DESCARREGAR
recent project
recent project

Variador de freqüència

Aquest és el nostre producte estavella i ha estat dissenyat pel control de la velocitat de motors trifàsics asíncrons amb rotor de gàbia d’esquirol . També pot ser utilitzat en motors monofàsics (A consultar). Els variadors permeten la regulació de la freqüència de sortida des d’un 10 al 200% de la velocitat nominal del motor (entre 20Hz i 100Hz). El seu ús principal s’atribueix especialment en aplicacions de ventilació i tracció.

A més de controlar la velocitat, el variador pot realitzar les funcions d’interruptor d’engegada, canvi de sentit, trajectòries i rampes complexes. Control de posició o dossificació.

Descarregar manual:

DESCARREGAR